Informace o síti

 

Datová síť HafSlaný.cz byla vybudována ve třech vchodech panelového domu Cyrila Boudy ve Slaném za účelem zpřístupnění internetu nájemníkům. Síť vznikla na základě dohody nájemníků.
Technické parametry sítě:
Páteř sítě tvoří gigabitové switche a kabeláž UTP Cat6, což zajišťuje dostatečnou propustnost sítě do všech vchodů. Jednotlivé byty jsou připojeny UTP kabelem Cat5. Celá síť je ke komerčnímu poskytovateli připojena optickým kabelem. Původní spoj v pásmu 5 GHz zůstal jako záložní připojení.
Údržbu sítě provádí technik poskytovatele.

Kontakty – správce sítě
Emil Stražovan
telefon 728725718
mail – hafslany@centrum.cz
facebook skupina HafSlany.cz
ICQ 176425603

V posledních měsících dochází ve všech vchodech k poměrně velké výměně nájemníků. Informujte prosím své nové sousedy o možnosti připojení k internetu. Není v mých silách ohlídat to všechno a čím více nás je, tím kvalitnější služby si můžeme u poskytovatele objednat.Ve vstupních halách se objevila reklama na naše webové stránky a možnost připojení do sítě. Prosím všechny aby ji pokud možno neničili. S umístěním reklamy souhlasil správce domů (RDK).